รายละเอียด  พระ ราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 เป็นกฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคโดยตรง เมื่อผู้บริโภคถูกละเมิดสิทธิและได้รับความเสียหายจากการกระทำของผู้ประกอบ ธุรกิจซึ่งทำให้ผู้บริโภค อยู่ในฐานะเสียเปรียบแม้บางกรณีจะมีกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค โดยกำหนดคุณภาพ และราคาสินค้าและบริการอยู่แล้วก็ตาม และการผู้บริโภคแต่ละรายจะไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ประกอบ ธุรกิจเมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคย่อมจะเสียเวลาและเสียค่าใช้จ่าย เป็นการไม่คุ้มค่ากับผู้บริโภค ไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินคดีได้ ฉะนั้นจึงมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กำหนดให้ผู้บริโภคมีสิทธิ ร้องขอให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาและดำเนินคดีแทนได้

การปกป้องสิทธิผู้บริโภค
ผู้บริโภค หมาย ถึง ผู้ที่ซื้อหรือได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือ ชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการเมื่อผู้บริโภคได้ ตัดสินใจในการซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากผู้ประกอบธุรกิจรายใดแล้วปรากฏว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรม ผู้บริโภคก็จะตกเป็นผู้เสียเปรียบและอาจได้รับความเสียหาย จึงได้มีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิ โดยได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคไว้ 5 ประการ คือ
1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
2. สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าหรือบริการ
3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ
4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา
5. สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค
กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522
ควบ คุมการออกใบอนุญาตการตั้งโรงงานผลิตอาหารและการนำเข้าอาหารเพื่อขาย ห้ามการผลิต การนำเข้ามาเพื่อขาย หรือขายอาหารไม่บริสุทธิ์ (อาหารที่มีสารหรือวัตถุเคมีเจือปนหรือมีสิ่งที่น่า จะเป็นอันตรายเจือปน) อาหารปลอม อาหารที่ผิดมาตรฐาน ฯลฯ ควบคุมการขึ้นทะเบียนและ การโฆษณา เกี่ยวกับอาหารซึ่งผู้ผลิตอาหารหรือผู้นำเข้าอาหารจะต้องขอขึ้นทะเบียนตำรับ อาหาร และจะต้องแจ้งรายการเกี่ยวกับ ชื่ออาหาร ชื่อและปริมาณวัตถุที่เป็นส่วนประกอบ ขนาดบรรจุ ฉลาก ชื่อผู้ผลิตและสถานที่ผลิต ผลการตรวจวิเคราะห์อาหารและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การควบคุมเกี่ยวกับโฆษณานั้นห้ามไม่ให้โฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพหรือสรรพคุณของอาหาร ที่เกินจริงหรือเป็นการหลอกลวงและที่ควรรับทราบเป็นอย่างยิ่ง คือได้มีการประกาศกระทรวง สาธารณสุข ซึ่งอาศัยอำนาจตามกฎหมายดังกล่าว กำหนดให้แสดงฉลากอาหารเป็นภาษาไทย


เมื่อ เราทราบกฎหมายต่างๆเกี่ยวกับผู้บริโภคแล้ว หากผู้บริโภครู้ตัวว่าถูกละเมิดสิทธิแล้ว ขั้นตอนต่อไปที่จะดำเนินการคือการใช้สิทธิในฐานะของผู้บริโภคที่จะร้องเรียน ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อที่ จะจัดการให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เอารัดเอาเปรียบต่อผู้บริโภคได้รับผิดชอบต่อ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคในการจำหน่วยสินค้าหรือให้บริการที่ไม่ ถูก ต้องของตน รวมถึงการร้องเรียนของผู้บริโภค จะเป็นการแจ้งเบาะแสให้ทราบ เพื่อที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจะได้เข้าไปดำเนินการตรวจ สอบการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการว่าเข้าข่ายว่าเป็นการเอาเปรียบหรือ ไม่ เพื่อที่ผู้บริโภครายอื่นจะได้ไม่หลงเชื่อไปซื้อสินค้านั้น ๆ ต่อไป

http://www.welovebabyface.com

http://www.morchulapremium.com

http://www.cosmeticsbrandbuilding.com/

edit @ 4 Feb 2012 10:57:12 by หมอจุฬาพรีเมี่ยม

Comment

Comment:

Tweet

Your place is valueble for me. Thanks!
isabel marant outlet http://www.shop-isabelmarant.com

#59 By isabel marant outlet (110.89.49.54) on 2013-11-14 06:31

It an remarkable article for all of the online people; they're going to get advantage from it i am sure.

#58 By cheap wedding dresses (58.208.72.135) on 2013-07-23 12:29

Twenty six?C26close-fit prediction together with, 26creators, styles of, 25cultural

#57 By googlehttp://www.fortune-group.com (110.89.9.0) on 2013-07-22 21:11

basic principle regarding, 85cultural main city, sale to successfully monetary

#56 By http://www.lasik.com.au (110.89.61.194) on 2013-07-22 20:59

Phone coverage with culture Protestant job ethos, Thirty fiveretention along with, 100cultural assertiveness along with, Just one hundred?C101dogs, meaning/purpose with, Step 2, 8hegemonic solutions along with, 93modernization, unity unit along with, 99?C100racial association, interpersonal build with, 102?C103See equally Ethnicity Radway, N. Any., Ninety three readers, preference

#55 By twitter (110.89.61.194) on 2013-07-22 02:07

and, 80?C86noneconomic Reception regarding tradition

#54 By http://www.childhoodhero.com.au (110.89.61.194) on 2013-07-22 01:59

rule associated with, 85cultural money, the conversion process to help you fiscal

#53 By ebay (110.89.61.194) on 2013-07-22 01:26

Fantastic Post.thanks for share..more wait .. lululemon outlet

#52 By http://savageconsultancy.com/lululemon-yoga-pants/ (110.89.48.164) on 2013-07-16 22:44

you have a great blog here! would you like to create some invite posts on my weblog? yoga pant

#51 By http://gotopc123.net/lululemon-yoga-pants/ (110.89.48.138) on 2013-07-16 22:34

Right after study a couple of of the weblog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark web page list and are going to be checking back soon. Pls take a look at my web internet site as well and let me know what you believe. yoga pant

#50 By http://blytherawlive.com/lululemon-yoga-pants/ (110.89.37.85) on 2013-07-16 22:31

you have a great weblog here! would you like to make some invite posts on my weblog? lululemon yoga pants

#49 By http://newrochelleopera.com/lululemon-yoga-pants/ (110.89.37.85) on 2013-07-16 22:30

Hello! I just would like to give an enormous thumbs up for the fantastic information you might have here on this post. I will be coming back to your weblog for a lot more soon. yoga pants

#48 By http://cdting.net/lululemon-yoga-pants/ (110.89.37.85) on 2013-07-16 22:28

This genuinely answered my challenge, thank you! lululemon outlet

#47 By http://newdoormarketing.net/lululemon-yoga-pants/ (110.89.37.85) on 2013-07-16 22:26

Amazing Post.thanks for share..additional wait .. yoga pant

#46 By http://nyspiritscomp.com/lululemon-yoga-pants/ (110.89.37.85) on 2013-07-16 22:24

Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the amazing info you've got here on this post. I are going to be coming back to your blog for far more soon. lululemon outlet

#45 By http://acreativeweddingceremony.com/lululemon-yoga-pants/ (110.89.37.85) on 2013-07-16 22:23

It's hard to find knowledgeable persons on this subject, but you sound like you know what you are talking about! Thanks yoga pants

#44 By http://bpoilspill-boycottbp.com/lululemon-yoga-pants/ (110.89.37.85) on 2013-07-16 22:22

It is tough to obtain knowledgeable people on this topic, but you sound like you know what you're talking about! Thanks yoga pants

#43 By http://modernoutdoorplanters.com/lululemon-yoga-pants/ (110.89.49.28) on 2013-07-16 22:10

This really answered my problem, thank you! yoga pants for women

#42 By http://claviclepartners.com/lululemon-yoga-pants (110.89.49.28) on 2013-07-16 22:09

This definitely answered my dilemma, thank you! lululemon outlet

#41 By http://allthejobsingreen.com/lululemon-yoga-pants/ (110.89.49.28) on 2013-07-16 22:08

This is the right blog for any person who wants to find out about this subject. You understand so significantly its almost challenging to argue with you (not that I really would want?-HaHa). You unquestionably put a new spin on a topic thats been written about for years. Superb stuff, just great! yoga pant

#40 By http://2xmetropolitan.com/lululemon-yoga-pants/ (110.89.49.28) on 2013-07-16 22:07

Hello! I just would like to give an enormous thumbs up for the amazing info you've here on this post. I might be coming back to your blog for even more soon. yoga pants

#39 By http://usineprix.com/lululemon-yoga-pants/ (110.89.49.28) on 2013-07-16 22:06

Just after study several of the weblog posts on your webpage now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark webpage list and will probably be checking back soon. Pls have a look at my internet webpage as well and let me know what you feel. lululemon yoga pants

#38 By http://americanautonomy.com/lululemon-yoga-pants/ (110.89.49.28) on 2013-07-16 22:06

Aw, this was a certainly nice post. In idea I would like to put in writing like this furthermore - taking time and actual effort to create a extremely decent article?- but what can I say?- I procrastinate alot and by no means seem to obtain some thing accomplished. lululemon outlet

#37 By http://techpagecreator.com/lululemon-yoga-pants/ (110.89.49.28) on 2013-07-16 22:05

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#36 By mac cosmetics wholesale (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:09

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#35 By MARC JACOBS OUTLET (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:09

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#34 By wow gold (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:09

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#33 By Unlocked Iphone 5 (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:09

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#32 By Louis Vuitton Outlet (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:09

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#31 By sac lancel pas cher (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:09

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#30 By LOUIS VUITTON BAGS (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:09

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#29 By Cheap Oakley Sunglasses (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:09

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#28 By Mulberry Outlet (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:09

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#27 By Louis Vuitton Outlet (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:09

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#26 By GUCCI OUTLET (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:08

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#25 By seo (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:08

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#24 By Mac Makeup (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:08

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#23 By iphone 5 unlocked (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:08

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#22 By Gucci Wallet (::|49.206.9.239) on 2013-07-13 23:08

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#21 By LANCEL (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:07

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#20 By CHANEL HANDBAGS (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:07

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#19 By CHEAP PRADA BAGS (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:07

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#18 By louis vuitton wallet (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:06

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#17 By scrapebox (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:06

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#16 By Hollister Outlet (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:06

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#15 By chanel outlet store (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:06

เกร็ดเล็กๆ ที่ไม่เล็ก เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค | หมอจุฬาพรีเมี่ยม

#14 By chanel outlet online (49.206.9.239) on 2013-07-13 23:06

16 Dec 1925.

#13 By ralph lauren outlet (198.27.75.121) on 2013-07-13 22:37

The southern part of Methodist Higher education

#12 By polo ralph lauren (198.27.75.121) on 2013-07-13 19:44

overnight, an expense

#11 By nike free (198.27.75.121) on 2013-07-13 19:44

#10 By Tiffany pas cher (198.27.75.121) on 2013-07-13 19:44